EST - Panel - Prodotti & Soluzioni - Construzioni & Infrastrutture - Potenza & Comando - Focus On 1 - Generic Header

Ehitustoodete regulatsioon (CPR)

Ehitustoodete regulatsioon (CPR)

EE - Prodotti & Soluzioni - Construzioni & Infrastrutture - Potere & Comando - Focus CPR - Text

Regulatsioon kohaldub kõikidele ehitustoodetele, mis on ettenähtud püsivaks paigalduseks hoonetes ja üldehitustöödel.  Kaablite osas puudutab seadus kõiki jõu- ja paigalduskaableid, kontrollkaableid, telekommunikatsiooni- ja andmesidekaableid. Ehitustoodete regulatsiooni eesmärk on tagada, et kõiki püsirajatistesse paigaldatavaid kaableid, mida kasutatakse Euroopa Liidus, hinnataks, klassifitseeritaks ja võetaks kasutusele (s.t saaksid heakskiidu) ühesuguste kriteeriumide alusel.

CPR nõuded kohalduvad järgmistele kaablitele:

  • Jõukaablid;
  • Paigalduskaablid;
  • Kontrolkaablid;
  • Telekommunikatsioonikaablid;
  • Andmesidekaablid. 

Kuus uut tulereaktsiooni klassi

Ehitustoodete regulatsioon hõlmab kuut uut ohutusklassi A-st F-ni, kus A tähistab mittesüttivat toodet ning F toodet, mille tulele reageerimise omadusi ei määrata. Uue klassifikatsiooni alusel liigituvad kaablid peamiselt B, C, D ja E klassi.  Lisaks sellele on olemas täiendavad kriteeriumid, mis sätestavad nõuded eralduva suitsu kogusele, põlemise käigus tekkivatele leegitsevatele piiskadele ning põlemisel eralduva suitsu happesusele ja elektrolüütilisele juhtivusele.
 

Ee-cpr-classses

EE-cpr-cont

EE-CPR-con't

Tootele kinnitatud CE-märgistus näitab, et toode vastab kõikidele kohaldatavates direktiivides esitatud nõuetele. Valides Draka tooted võite olla kindel, et saate kaablid, mis vastavad täielikult uues ehitustoodete regulatsioonis esitatud nõuetele. Põhiliste tooteomadustele kehtesatud nõuete ja kohaldatavate standardite alusel võib iga Liikmesriik määrata erineva viisi ja taseme tuleohutusnõuetele.Kui soovite informatsiooni ehitustoodete määruse kohaldamisest kaablitele eri riikides, siis võtke palun ühendust Draka Keila Cables esindajatega.

EST - Products & Solutions - Construction & Infrastructure - Power & Control - CPR - text 2

Ehitus & Tööstus

Ehitustoodete määrus

ELi ehitustoodete määrust (CPR) kohaldatakse kõigile ehitustöödel kasutatavatele kaablitoodetele (kohtkindel paigaldis), sealhulgas nii ehitistes kui ka tsiviilehitustöödel kasutatavatele, mille suhtes kehtivad reaktsiooni- ja/või tulekindluse nõuded. Ehitustoodete määrus kehtib kaablitele alates 1. juulist 2016.

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 1 - video

CPR - Prysmian leading the way to safety