Ilgtspējība

Ilgtspējība

Viens uzņēmums, viena apņemšanās

Uzņēmējdarbības ilgtspēja ikvienam uzņēmumam ir arvien izšķirošāks jautājums, un esam paredzējuši šo savas tīmekļa vietnes sadaļu veltīt atskaitēm par savu darbu un rezultātiem šajā jomā, jo īpaši saviem klientiem un biznesa partneriem, finanšu tirgiem un saviem akcionāriem, institūcijām, sabiedrībai kopumā un ikvienam, kuram ir kāda saikne ar Prysmian Group.

 

Ar mērķi skaidri un nepārprotami apliecināt svarīgumu, kādu piešķiram sociālajai atbildībai, Group garantē atskaiti par savu ētisko un sociālekonomisko sniegumu, izstrādājot gada ilgtspējas pārskata ziņojumu, ko iedvesmojušas Globālās ziņošanas iniciatīvas starptautiski atzītās G3 pamatnostādnes attiecībā uz ilgtspējas ziņošanu.

 

Lasiet vairāk  prysmiangroup.com