EST - Panel - Prodotti & Soluzioni - Construzioni & Infrastrutture - Potenza & Comando - Focus On 1 - Generic Header

Ehitustoodete regulatsioon (CPR)

Ehitustoodete regulatsioon (CPR)

EE - Prodotti & Soluzioni - Construzioni & Infrastrutture - Potere & Comando - Focus CPR - Text

Regulatsioon kohaldub kõikidele ehitustoodetele, mis on ettenähtud püsivaks paigalduseks hoonetes ja üldehitustöödel.  Kaablite osas puudutab seadus kõiki jõu- ja paigalduskaableid, kontrollkaableid, telekommunikatsiooni- ja andmesidekaableid. Ehitustoodete regulatsiooni eesmärk on tagada, et kõiki püsirajatistesse paigaldatavaid kaableid, mida kasutatakse Euroopa Liidus, hinnataks, klassifitseeritaks ja võetaks kasutusele (s.t saaksid heakskiidu) ühesuguste kriteeriumide alusel.

CPR nõuded kohalduvad järgmistele kaablitele:

  • Jõukaablid;
  • Paigalduskaablid;
  • Kontrolkaablid;
  • Telekommunikatsioonikaablid;
  • Andmesidekaablid. 

Kuus uut tulereaktsiooni klassi

Ehitustoodete regulatsioon hõlmab kuut uut ohutusklassi A-st F-ni, kus A tähistab mittesüttivat toodet ning F toodet, mille tulele reageerimise omadusi ei määrata. Uue klassifikatsiooni alusel liigituvad kaablid peamiselt B, C, D ja E klassi.  Lisaks sellele on olemas täiendavad kriteeriumid, mis sätestavad nõuded eralduva suitsu kogusele, põlemise käigus tekkivatele leegitsevatele piiskadele ning põlemisel eralduva suitsu happesusele ja elektrolüütilisele juhtivusele.
 

EN-CPR-classes

New reaction to fire classes

EN-cpr-additionals

EE-CPR-con't

Tootele kinnitatud CE-märgistus näitab, et toode vastab kõikidele kohaldatavates direktiivides esitatud nõuetele. Valides Draka tooted võite olla kindel, et saate kaablid, mis vastavad täielikult uues ehitustoodete regulatsioonis esitatud nõuetele. Põhiliste tooteomadustele kehtesatud nõuete ja kohaldatavate standardite alusel võib iga Liikmesriik määrata erineva viisi ja taseme tuleohutusnõuetele.Kui soovite informatsiooni ehitustoodete määruse kohaldamisest kaablitele eri riikides, siis võtke palun ühendust Draka Keila Cables esindajatega.

EE - CPR - Minipanel

COLONNA 1
COLONNA 2

EST - Products & Solutions - Construction & Infrastructure - Power & Control - CPR - text 2

Construction & Infrastructure

Construction Products Regulation

EU Construction Products Regulation (CPR) covers any cable products intended to be incorporated in construction works (Fix Installation), including both buildings and civil engineering works and subject to performance requirementrs on reaction and/or resistance to fire. The application date for CPR for cables is July 1ST 2016.

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 1 - video

CPR - Prysmian leading the way to safety

EE - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 1 - Downloads