EST DRUM HANDLING GUID

Trumlite käsitsemise juhend

Trumlite õige transportimine, käsitsemine ja liigutamine

Kaabel on hinnaline toode, mida transporditakse tavaliselt trumlitel. Trumli põsed paistavad küll piisavalt paksudena, et mitte puruneda, aga kuna kaabel võib kaaluda üle nelja tonni, siis võib trummel ettevaatamatul ümberkäimisel kergesti viga saada. Trummel peab kaablit transpordi käigus tekkida võivate kahjustuste eest kaitsma. Kui trummel saab viga, võib ka kaabel kahjustada saada. Kahjustused võivad ilmneda alles peale kaabli paigaldamist ja siis on vigastuste likvideerimine üldjuhul väga kallis.
Käesoleva juhendi eesmärgiks on selgitada trumlite sellist kasutamist, mis aitab nii trumli kui kaabli vigastusi vältida.

Hoidke trumlit püstiasendis

Hoidke ja liigutage trumlit alati püstiasendis. Seda nõuab trumli ehitus – külili ei pea trummel tõstmisele vastu. Püstiasendis ei lähe kaablikihid sassi ega põhjusta probleeme kaabli paigaldamisel. Paigaldusel hoidke kaablit kaitstuna (trumlil) kuni kasutamiseni.

Trumlite käsitsemise juhend

EST DRUM HANDLING GUID2

Veeretage trumlit ainult noolte suunas1

Veeretage trumlit alati ainult noolega näidatud suunas. Sellisel juhul jäävad kaablikihid trumlil pingule. See aga ei tähenda, et trumlit võib veeretada ükskõik kui palju.
Kui trumlit on vaja mingil põhjusel veeretada, veeretage seda noolega näidatud suunas soovitatavalt mitte üle 5 meetri.
Kui trumlit veeretatakse rohkem kui lubatud 5 meetrit, pinguldub kaabel poolil liigselt ja tõmbab puruks kaabli otsa kinnitused.
Selle tagajärjel võib kaabel deformeeruda ja muutuda kasutuskõlbmatuks.
1) Kõik trumlid ei ole nooltega märgistatud.

EST DRUM HANDLING GUID5

Ettevaatust naeltega

Kui on vaja laudu trumli põskedes uuesti kinnitada, tuleks naelad lüüa ettevaatlikult trumli äärtesse.
Etikettide või muu informatiivse materjali kinnitamisel jälgige, et naelad või klambrid ei puudutaks kaablit.

EST DRUM HANDLING GUID8

Kinnitage trumlid korralikult

Trummel kinnitatakse aluse külge trossi või köiega, mis pannakse läbi augu trumli keskel või risti üle külgede.

EST DRUM HANDLING GUID3

Tõstke trumlit ilma seda vigastamata

Trumli tõstmiseks kasutage trumli keskelt läbi pandud kangi ja varba, mis hoiavad tõstetrossid teineteisest lahus.
Kui neid pole käepärast, tõstke trumlit võimalikult pika trossi abil, kahjustamata trumli põskesid.
Jälgige, et kaabli ots poleks surutud trossi ja trumli vahele. Hoidke trumlit kokkupuute eest teiste trumlitega ja tasakaalus.
Jälgige, et trumli alla laskmisel ei avaldataks sellele mingisugust survet.
Kui trumlit tuleb laadimistööde tõttu hoida ajutises ooteasendis, hoidke trumlit õhus.

EST DRUM HANDLING GUID6

Fikseerige trumlite asend kindlalt

Ümara kuju tõttu võivad trumlid kergesti veerema hakata. Trumli asend on väga ebastabiilne, kuna selle keskosa on tühi ja kogu raskus kandub äärtele.
Ladustamise ajal kasutage kindlasti tõkiseid, et trumlid veerema ei hakkaks. Suured trumlid tuleks alt toetades tõsta kolm- või nelinurksetele kiiludele.
Kiilud tuleks asetada trumli äärte juurde või kogu trumli laiuses. Külgsuunalist liikumist takistavad trumli seintele kinnitatud lauad.
Kui väiksemad trumlid asetatakse suuremate vahele, tuleb kahjustuste vältimiseks kõik trumlid eraldi kinnitada.

EST DRUM HANDLING GUID9

Vältige trumlite asetamist üksteise peale

Trumleid üldjuhul üksteise peale tõsta ei tohiks. Kui seda siiski on vaja teha, tuleb ühesuurused trumlid asetada täpselt üksteise peale.
Kui väikseid trumleid on vaja hoida suuremate peal, tuleb nende vahele panna suurema trumli laiused lauad, et kaitsta trumli külgi.
Seda tuleks teha ka siis, kui ladustatakse ühesuuruseid trumleid.

EST DRUM HANDLING GUID4

Kahveltõstuki tarvitamine

Tõstuki kahvlid peavad olema pikemad kui trumli laius, et mitte kahjustada laudu trumli põskedes.
Trumlite erinevad laiused tuleks märkida värviga tõstuki kahvlitele, et juht saaks valida õige asendi vastavalt trumli suurusele.
Trumli liigutamiseks kallutage kahvlit selliselt, et trummel jääks kahvli otsa ja ei puudutaks maad. Kahvliharud tuleb tõsta vähemalt 15-20 cm maast kõrgemale.
Kui harud on maale liiga lähedal, võib trummel hakata mööda maad lohisema ja kui maapind on ebatasane, kahvlilt maha kukkuda.
Ärge laske trumlit kahvli otsast enne maha, kui tõstuk on täielikult peatunud. Ärge lükake trumlit tõstukiga.
Jätke trumlite vahele piisavalt ruumi, et kahvel neid ei vigastaks.

EST DRUM HANDLING GUID7

Fikseerige transporditavate trumlite asend

Trumlite liikumise takistamiseks tuleks esimene ja tagumine trummel kinnitada kiilude ja transporditugede abil.
Kõrgemad trumlid tuleks siduda külgsuunaliselt ja nii kõrgelt kui võimalik.
Trumlid, mis esimesena peale laaditakse, peaksid toetuma vastu autokasti esiseina (jälgides teljekoormust).
Kui viimane trummel ei toetu vastu kasti tagumist seina või kui sein ei ole piisavalt tugev, tuleb trummel eraldi kinnitada.

ENG DRUM HANDLING GUID10

Hoidke trumleid kukkumise eest

Trumleid ei tohi veokist maha kallutada. Neid tuleb tõsta vintsi või kahveltõstuki abil, nagu kirjeldatud trumlite tõstmist selgitavas lõigus.
Kui vintsi või kahveltõstukit kasutada pole võimalik, tuleb trumlid veokist maha laadida võimalikult headel tingimustel.
Selleks kasutage veokikõrgust platvormi või moodustage trumli mahaveeretamise kohale väike küngas.
See hoiab ära trumli vigastamise.
Mahalaadimisel jälgige, et trumlid omavahel kokku ei põrkaks.