ELEKTRIVÕRGUD

 

ÜHENDAME TÄNASE INNOVATSIOONI HOMSETE ELEKTRIVÕRGUVÕIMALUSTEGA

 

Prysmiani kaabelduslahendused on üle maailma asuvate elektrivõrkude lahutamatu osa. Aitame suurtel põhivõrguettevõtjatel (TSO) ja kommunaalettevõtetel välja töötada elektriülekande- ja jaotusvõrke.

Meie tootmis- ja paigaldussuutele pole võrdset, samas tegeleme me sihikindlalt ka teadus- ja arendustegevusega.

Projekteerime, valmistame ja paigaldame kõrge- ja ülikõrgepinge kaablisüsteeme, sealhulgas ka maa- ja veealuseid. Me pakume võrgukomponente, lisandväärtust loovaid inseneriteenuseid ning seire- ja hooldussüsteeme ja -teenuseid.

Samuti projekteerime ja toodame jaotusvõrkude jaoks madal- ja keskpingekaableid.