LT- Panel - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 1 - Generic Header

Statybos produktų reglamentas (SPR)

Statybos produktų reglamentas (SPR)

LT- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus CPR - Text

Šis reglamentas taikomas visiems statybos produktams, skirtiems stacionarioms instaliacijoms statant pastatus ir atliekant civilinės inžinerijos darbus. Šis teisės aktas taikomas visiems energijos ir instaliacijų kabeliams, valdymo kabeliams, telekomunikacijų ir duomenų kabeliams. Statybos produktų reglamento tikslas – užtikrinti, kad visi Europos Sąjungoje naudojami kabeliai, sumontuoti stacionariose instaliacijose, būtų įvertinti, klasifikuoti ir naudojami (t. y. patvirtinti kaip tinkami) vadovaujantis tais pačiais kriterijais.

Reglamentas taikomas šiems kabeliams: 

  • elektros kabeliams;
  • instaliacijų kabeliams ir laidams;
  • valdymo kabeliams;
  • telekomunikacijų kabeliams;
  • duomenų kabeliams. 

Šešios naujos reakcijos į ugnį klasės

Statybos produktų reglamente numatytos šešios naujos saugumo klasės (A–F). A klasei priskiriami nedegūs produktai, o F klasei – produktai, kurių reakcija į ugnį negali būti nustatyta. Pagal naująją klasifikaciją kabeliai dažniausiai priskiriami B, C, D ir E klasėms.
Taip pat taikomi papildomi kriterijai, pagal kuriuos nustatomi reikalavimai dėl dūmų sklidimo ir lašų susidarymo vidaus degimo metu, dūmų rūgštingumo ir elektrolitinio laidumo.

EN-CPR-classes

New reaction to fire classes

EN-cpr-additionals

LT-CPR-con't

CE ženklas rodo, kad produktas atitinka visus reikalavimus, išdėstytus taikomose direktyvose. Rinkdamiesi „Draka“ produktus galite būti tikri, kad kabeliai visiškai atitinka naujausių statybų srities produktų reglamentų reikalavimus. Remdamosi pagrindinėms eksploatacinėms savybėms taikomų reikalavimų ir standartų rinkiniu, kiekviena valstybė narė gali nustatyti skirtingos formos ir lygio apsaugos nuo gaisro reikalavimus. Jeigu norite gauti papildomos informacijos apie statybos produktų reglamento kriterijų taikymą, susisiekite su mūsų atstovais.

LT - Products & Solutions - Construction & Infrastructure - Power & Control - CPR - text 2

STATYBOS IR INFRASTRUKTŪRA

Statybos produktų reglamentas

ES statybos produktų reglamentas (SPR) taikomas visiems kabelių produktams, kurie yra skirti statybos darbams (stacionarioms instaliacijoms tiek pastatų statybos, tiek civilinės inžinerijos srityse) ir kuriems taikomi reakcijos į ugnį ir (arba) atsparumo ugniai reikalavimai. SPR reikalavimai kabeliams taikomi nuo 2016 m. liepos 1 d.

LT- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 1 - Downloads