LT- Panel - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 1 - Generic Header

Statybos produktų reglamentas (SPR)

Statybos produktų reglamentas (SPR)

LT- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus CPR - Text

Šis reglamentas taikomas visiems statybos produktams, skirtiems stacionarioms instaliacijoms statant pastatus ir atliekant civilinės inžinerijos darbus. Šis teisės aktas taikomas visiems energijos ir instaliacijų kabeliams, valdymo kabeliams, telekomunikacijų ir duomenų kabeliams. Statybos produktų reglamento tikslas – užtikrinti, kad visi Europos Sąjungoje naudojami kabeliai, sumontuoti stacionariose instaliacijose, būtų įvertinti, klasifikuoti ir naudojami (t. y. patvirtinti kaip tinkami) vadovaujantis tais pačiais kriterijais.

Reglamentas taikomas šiems kabeliams: 

  • elektros kabeliams;
  • instaliacijų kabeliams ir laidams;
  • valdymo kabeliams;
  • telekomunikacijų kabeliams;
  • duomenų kabeliams. 

Šešios naujos reakcijos į ugnį klasės

Statybos produktų reglamente numatytos šešios naujos saugumo klasės (A–F). A klasei priskiriami nedegūs produktai, o F klasei – produktai, kurių reakcija į ugnį negali būti nustatyta. Pagal naująją klasifikaciją kabeliai dažniausiai priskiriami B, C, D ir E klasėms.
Taip pat taikomi papildomi kriterijai, pagal kuriuos nustatomi reikalavimai dėl dūmų sklidimo ir lašų susidarymo vidaus degimo metu, dūmų rūgštingumo ir elektrolitinio laidumo.

Ee-cpr-classses

EE-cpr-cont

EE-CPR-con't

Tootele kinnitatud CE-märgistus näitab, et toode vastab kõikidele kohaldatavates direktiivides esitatud nõuetele. Valides Draka tooted võite olla kindel, et saate kaablid, mis vastavad täielikult uues ehitustoodete regulatsioonis esitatud nõuetele. Põhiliste tooteomadustele kehtesatud nõuete ja kohaldatavate standardite alusel võib iga Liikmesriik määrata erineva viisi ja taseme tuleohutusnõuetele.Kui soovite informatsiooni ehitustoodete määruse kohaldamisest kaablitele eri riikides, siis võtke palun ühendust Draka Keila Cables esindajatega.

EST - Products & Solutions - Construction & Infrastructure - Power & Control - CPR - text 2

Ehitus & Tööstus

Ehitustoodete määrus

ELi ehitustoodete määrust (CPR) kohaldatakse kõigile ehitustöödel kasutatavatele kaablitoodetele (kohtkindel paigaldis), sealhulgas nii ehitistes kui ka tsiviilehitustöödel kasutatavatele, mille suhtes kehtivad reaktsiooni- ja/või tulekindluse nõuded. Ehitustoodete määrus kehtib kaablitele alates 1. juulist 2016.

LT- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 1 - Downloads

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 1 - video

CPR - Prysmian leading the way to safety