LV Sponshorships & Donations header

Atbalstām

Atbalstām

LV Sponshorships & Donations text

 

Kā uzņēmums, kas augstu vērtē ilgtspējīgu attīstību, mēs atbalstām izglītību elektroenerģētikas jomā, vietējo kopienu un savu darbinieku brīvprātīgu darbu.

Viens no mūsu svarīgākajiem mērķiem ir izglītības atbalstīšana elektroenerģētikas jomā. Mēs uzskatām par ļoti svarīgu profesionālās un augstākās izglītības popularizēšanu elektroenerģētikas jomā un atbalsta sniegšanu jauno speciālistu attīstībai. Mēs augstu vērtējam sadarbību ar profesionālās izglītības iestādēm, kas apmāca jaunos elektriķus, un atbalstām elektriķu sacensības “Jaunais meistars”. Tāpat piešķiram stipendiju TalTech Attīstības fonda stipendiju konkursa ietvaros un piedāvājam jaunajiem speciālistiem prakses iespējas.

Vietējās kopienas dzīves uzlabošanas nolūkā atbalstām dažādus ilglaicīgus un plašai sabiedrībai pieejamus sporta, kultūras un labdarības pasākumus. Mēs atbalstām un veicinām dažādu bezpeļņas organizāciju iniciatīvas, īpašu uzmanību veltot Rietumharju apriņķa organizāciju aktivitātēm. 2022. gadā mēs esam kļuvuši par Keilas Basketbola skolas sponsoru.

Lai paplašinātu ieguldījumu sabiedrības dzīvē, mēs atbalstām savu darbinieku iesaistīšanos labdarības projektos un dažādās iniciatīvās. Mēs sadarbojamies ar vietējo asinsdonoru centru un rīkojam meža stādīšanas talkas.

Mūsu atbalsta sniegšanas principi ir balstīti uz Prysmian Group vērtībām, kā arī uz sponsorēšanas un atbalsta politikas pamatnostādnēm.