LV Sustainability header

Ilgtspējība

MŪSU DARBS LABĀKAI NĀKOTNEI

Ilgtspējība

LV Sustainability text1

Globālā stratēģija

Mūsu mērķis ir nodrošināt mūsu procesu ilgtspējību un vides aizsardzību. Mēs strādājam kopā ar vietējām kopienām, lai nodrošinātu, ka jomas, kurās strādājam, ir aizsargātas, un lai garantētu drošību darba vietā.

2015. gadā Apvienoto Nāciju Organizācija izvirzīja Ilgtspējīgas attīstības mērķus (SDG), kas ir 17 savstarpēji saistīti globāli mērķi labākai un ilgtspējīgākai nākotnei ikvienam līdz 2030. gadam. ANO ir definējusi praktiskus risinājumus visiem SDG izvirzītajiem izaicinājumiem. Pirmais un vissvarīgākais mērķis ir padarīt elektroenerģijas ražošanu tīru — nepieciešama pāreja no pašreizējā modeļa uz tādu, kas balstīts uz enerģiju, kas iegūta no atjaunojamiem avotiem. Prysmian Grupas mērķis ir izveidot un attīstīt infrastruktūras enerģijas nodošanai un izplatīšanai un telekomunikācijām.

Prysmian Grupa ievēro arī ANO Globālo līgumu (Global Compact), kura pamatprincipi un ideja atspoguļojas Grupas kultūrā, vērtībās un praksē. Vides, sociālā un pārvaldības (ESG) vērtības ir dziļi iesakņojušās Grupas DNA, kas iedvesmo Grupas stratēģiskās prioritātes un ietekmē ikdienas darbību. Mūsu rīki iekļauj Ilgtspējības politku, kas sniedz vadlīnijas visiem Grupas uzņēmumiem un darbībām, un Grupa īsteno šīs vadlīnijas, izvirzot gada mērķus, kas atbilst SDG. Šie mērķi ir izklāstīti Grupas Ilgtspējības kodeksā, kas iekļauj 16 skaidrus un izmērāmus rādītājus, balstoties uz kuriem katru gadu tiek uzraudzīts uzņēmuma progress, lai nodrošinātu pastāvīgu pilnveidi. Šie mērķi ir iekļauti ikgadējā Ilgtspējības ziņojumā, kas ir konsolidēts nefinanšu informācijas dokuments, kurā apkopota Grupas darbība ilgtspējības jomā. Dokuments tiek sagatavots saskaņā ar GRI Ilgtspējības ziņojumu sagatavošanas standartiem.

APMEKLĒT GRUPAS ILGTSPĒJĪBAS LAPU.

LV Sustainability text2

 

Baltija

 

Prysmian Group Baltics uzrauga reģionālo ilgtspējību, balstoties uz Grupas Ilgtspējības kodeksu. Baltijas kodekss pieejams tālāk, tajā redzams, ka reģiona rezultāti ir labi vaidākās jomās. 2022. gadā no 16 rādītājiem mēs esam izvēlējušies 4 galvenās jomās, kurās mēs meklējam iespējas un uzlabojumus:

  • pārstrādāto atkritumu daļa;
  • kabeļspoļu daļa (tonnās), kas tiek atkārtoti izmantota gada laikā;
  • negadījumu biežuma rādītājs (IF);
  • negadījumu nopietnības rādītājs (IG).

Uzlabojumiem šajās jomās būs lielākā ietekme uz vietējiem tirgiem. Piemēram, kabeļspoļu atgriešanas apjoms ir liels. Taču, ja kopā ar mūsu partneriem mēs samazinām atšķirību starp atgriešanu un atkārtotu izmantošanu, mēs iegādāsimies mazāk jaunu kabeļspoļu un samazināsim dažādu resursu izmantošanu.

Ilgtspējība ir dziļi iesakņojusies mūsu DNA, tāpēc papildus kodeksa rādītājiem Keilas ražotnē tiek izmantotas arī citas CO2 samazinošanas un ilgtspējību palielinošas metodes: ražotne darbojas, izmantojot zaļo enerģiju, spoļu iepakojums tiek ražots no 30 % pārstrādātas plastmasas, mēs veicinām zaļākas izvēles, izmantojot CableApp, mēs pieņemam darbā sievietes–operatores, lai ražotnē uzlabotu dzimumu līdzsvaru utt. Ilgtspējība ir mūsu mērķis, tāpēc tās rādītāji tā vai citādi veido daļu visu darbinieku veiktspējas rādītāju.

Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet saites un materiālus tālāk vai SAZINIETIES AR MUMS.

LV Sustainability files

EN Sustainability video