Prysmian grupa veicina ieguldījumu ilgtspējībā, ieviešot sociālus mērķus papildus klimata pārmaiņu novēršanas iniciatīvām

Prysmian grupa veicina ieguldījumu ilgtspējībā, ieviešot sociālus mērķus papildus klimata pārmaiņu novēršanas iniciatīvām

Kategorijas: Corporate Sustainability

15 Jul 2021

Grupa ir izvirzījusi jaunus mērķus, kas koncentrējas uz tādām jomām kā dažādība, vienlīdzība un iekļaušana; digitālā iekļaušana; atbalsts un ietekmes uz vietējām kopienām novērtēšana; darbinieku iesaiste un profesionālā attīstība

Viens no mērķiem ir nodrošināt, ka līdz 2030. gadam 30 % augstākās vadības locekļu ir sievietes un darbā tiek pieņemtas vairāk nekā 500 jaunas darbinieces ar pieredzi zinātniskā, tehnoloģiskā, inženierzinātņu un matemātiskas (STEM) jomā

Jaunā sociālā iniciatīva papildina grupas klimata iniciatīvu, kas iekļauj zinātnē balstītu mērķu ieviešanu, lai samazinātu grupas izmešu apjomu līdz nullei no 2035. līdz 2040. gadam

 

Prysmian Group, pasaulē vadošais energoresursu un telekomunikāciju sistēmu nodrošinātājs šodien apliecinājis savu vēlmi kļūt par globālu ilgstpejības līderi, paziņojot par jauniem Sociālās iniciatīvas mērķiem, kas papildina jau esošos Klimata iniciatīvas mērķus.

Grupas jaunās Sociālās iniciatīvas galvenās darbības jomas iekļauj dažādības, vienlīdzības un iekļaušanas veicināšanu; digitālo iekļaušanu; kopienu attīstību un darbinieku iesaisti un profesionālo attīstību. Jaunie mērķi 2030. gadam atbalsta Prysmian Sociālās iniciatīvas mērķus un vēl vairāk pielāgo Grupas darbību Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgās attīstības mērķiem.

Varlerio Battista, Prysmian Grupas vadītājs: “Mēs Prysmian strādājam, lai veicinātu mūsu darbinieku attīstību un radītu pozitīvu ietekmi uz vietējām kopienām globālajos tirgos, kuros strādājam, un risinātu ekonomiskās, sabiedriskās un vides problēmas, ar kurām šīs kopienas saskaras. Mūsu Sociālās iniciatīvas mērķu izvirzīšana apliecina un stiprina Prysmian vēlmi ieviest būtiskas un vajadzīgas pārmaiņas.”

Maria Cristina Bifulco, Ilgtspējības nodaļas vadītāja: “Līdzīgi kā mēs vēlamies spēlēt aktīvu lomu enerģijas nodošanā, mēs vēlamies aktīvi veicināt pāreju uz vienlīdzīgāku, dažādāku un iekļaujošāku darba vidi un pozitīvi ietekmēt kopienu un sabiedrību, kurās strādājam, attīstību.

Mūsu investori arvien vairāk koncentrējas uz ESG ilgtspējības sociālo aspektu. Kopā ar pārvaldības mērķiem, ko izvirzījām, izveidojot mūsu jauno Valdi martā, mērķi, ko izvirzām šodien ir ne tikai pieskaņoti mūsu vērtībām, bet arī starptautiskajiem labākās prakses principiem un ESG investoru prasībām.”

Tarvo Leppik, Prysmian Group Baltijas vadītājs: “Mums ir patiess prieks, ka esam daļa no koncerna, kur ilgtspēja tiek vērtēta tik augstu, ka vides un sociālajiem mērķiem ir piešķirta tikpat svarīga loma kā ierastajiem ekonomiskajiem mērķiem. Sekojot grupā pieņemtajam, mēs arī Baltijā pievēršam īpašu uzmanību dažādu sociālo mērķu sasniegšanai. Kā piemēru gribētu minēt dzimumu vienlīdzības un līdzsvara jomā sasniegto – skaitļi rāda, ka valdē un birojā jau esam panākuši līdzsvaru, taču ražošanā vēl jāpieliek zināmas pūles. Mēs pievēršam uzmanību arī vecumu grupu daudzveidības nodrošināšanai un darbinieku iesaistei, un mums rūp mūsu darbības ietekme uz apkārtējo sabiedrību. Nozīmīgs solis ir ar ilgtspējīgumu saistītu mērķu uzstādīšana ražotnē un birojā, kas ļaus mums sasniegt vēlamos mērķus.”

Prysmian Sociālā iniciatīva papildina Klimata pārmaiņu iniciatīvu, kuras mērķis ir padarīt Prysmian par vienu no vadošajiem tehnoloģiskajiem spēlētājiem pārejā uz zema oglekļa satura elektroenerģiju. Prysmian klimata stratēģijā iekļauti zinātnē balstīti mērķi, kas saskaņoti ar Parīzes nolīguma prasībām, kas paredz samazināt izmešu apjomu no uzņēmuma darbības līdz nullei no 2035. līdz 2040. gadam (1. un 2. tvērums) un samazināt izmešu apjomu no vērtību ķēdes līdz nullei līdz 2050. gadam (3. tvērums). Vairāk informācijas par mērķiem un ilgtspējības plānu pieejama Grupas tīmekļa vietnē: www.prysmiangroup.com/en/sustainability.

Ar mērķi, kas atbalsta paredzamo jauno zemūdens un pazemes elektroenerģijas savienojumu attīstības paātrināšanos (galvenokārt savienojumi ar sauszemes vēju parkiem), Grupa plāno līdz 2022. gadam veikt ieguldījumus 450 miljonu eiro apmērā (vairāk nekā 50 % kopējo ieguldījumu), kuru mērķis ir uzlabot organizācijas un piegādes ķēdes ilgtspējību. 48 % Prysmian pārdošanas rezultātu jau šobrīd ir attiecināmi uz uzņēmējdarbības segmentiem un produktiem, kas veicina zema oglekļa satura elektroenerģijas ražošanu.

Prysmian ilgtermiņa ilgtspējības stratēģijas neatņemama sastāvdaļa ir plāns pilnībā izmantot darbinieku globālo pieredzi. Prysmian aktīvi attīstās kā organizācija, kurā visos līmeņos tiek veicināta dažādība, iekļaušana un dzimumu vienlīdzība, un Prysmian vēlas iedrošināt arvien vairāk sieviešu veidot karjeru uzņēmumā, ieņemot tehniskus un zinātniskus amatus. Grupa ir izstrādājusi veicināšanas programmas, lai paplašinātu visu darbinieku digitālo iekļaušanu, vienlaikus novēršot diskrimināciju pēc amata.

Prysmian Grupa ir ieviesusi Sieviešu iesaistes principus un veicina dzimumu vienlīdzību visā uzņēmumā. Grupa turpina uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru, lai piedāvātu jaunas karjeras iespējas, īpaši sievietēm. Citi pasākumi iekļauj bērnu aprūpi un iespēju atgriezties darbā pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, kā arī elastīgus darba laika modeļus un pusslodzes darbu, tostarp vadītājiem.

 

Piezīmes redaktoriem

Lai vēl vairāk pielāgotu Prysmian darbību Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgās attīstības mērķiem, Grupa ir izvirzījusi šādus mērķus 2030. gadam, lai atbalstītu tās Sociālās iniciatīvas mērķu sasniegšanu:

 • Dažādība, vienlīdzība un iekļaušana

  • 50/50 sadalījums starp sievietēm un vīriešiem jauno darbinieku vidū
  • Nodrošināt, ka 30 % augstākās vadības locekļu ir sievietes
  • Vienlīdzīgs atalgojuma līmenis — vienlīdzīgs atalgojums visos līmeņos
  • Darbinieku atlases programmas ietvaros darbā pieņemt vairāk nekā 500 jaunas darbinieces ar pieredzi zinātniskā, tehnoloģiskā, inženierzinātņu un matemātiskas (STEM) jomā
  • Vismaz 30 % vadošo darbinieku jābūt no nepietiekami pārstāvētām tautībām/etniskās izcelsmes
  • Vietējās mentoringa programmas 500 studentiem, kuri pārstāv minoritāšu grupas
 • Digitālā iekļaušana

  • Apvieno visus darbiniekus, izmantojot globālas digitālas platformas, nodrošinot būtisku progresu ieviešanas līmenī
 • Vietējo kopienu attīstības veicināšana

  • Izstrādāt izglītojošas apmācību programmas, kas paredzētas vietējām skolām un kopienām attīstības reģionos
  • Iedrošināt visu vecumu bērnus izzināt un iegūt tehniskas zināšanas, ieviešot zināšanu kopīgošanas programmas, kas ir balstītas uz Prysmian Grupas plašo globālo pieredzi
 • Darbinieku iesaiste un profesionālā attīstība

  • 40 stundas apmācību gadā visiem darbiniekiem
  • Vairāk nekā 25 % darbinieku iesaistīti rotācijā/karjeras izaugsmē katru gadu
  • Vismaz 50 % darbinieku ir stabili akcionāri, izmantojot mūsu akcionāru plānus
  • Vairāk nekā 80 % atbildētības līmenis ikgadējā Darbinieku aptaujā
  • Vadības ietekmes indekss uzlabots līdz 70–80 %