EE Power grids header

Elektrivõrgud

Elektrivõrgud

EE Power grids text

Meie kaablilahendused on kogu maailmas elektrivõrkude lahutamatu osa. Aitame suurtel põhivõrguettevõtjatel (TSO) ja kommunaalettevõtetel välja töötada elektriülekande- ja jaotusvõrke. Meie tootmis- ja paigaldussuutele pole võrdset, samas tegeleme me sihikindlalt ka teadus- ja arendustegevusega. Projekteerime, valmistame ja paigaldame kõrge- ja ülikõrgepinge kaablisüsteeme, sealhulgas maa- ja veealuseid. Me pakume võrgukomponente, lisandväärtust loovaid inseneriteenuseid ning seire- ja hooldussüsteeme ja -teenuseid. Samuti projekteerime ja toodame jaotusvõrkude jaoks madal- ja keskpingekaableid.