EE Sustainability header

Jätkusuutlikkus

Meie pühendumus paremale tulevikule

Jätkusuutlikkus

EE Sustainability text1

Ülemaailmne strateegia  

Oleme seadnud eesmärgiks tagada oma protsesside jätkusuutlikkus ja kaitsta keskkonda. Teeme koostööd kohalike kogukondadega, et aidata kaitsta neid piirkondi, kus me töötame, ja tagada ohutus töökohas.

2015. aastal võeti ÜROs vastu säästva arengu eesmärgid, mis koondati 17 omavahel seotud ülemaailmse eesmärgi kogumikku. Need eesmärgid on mõeldud „plaaniks, et saavutada 2030. aastaks parem ja jätkusuutlikum tulevik kõigi jaoks“.  Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni tegevuskavas on määratletud käegakatsutavad lahendused kõigile kestliku arengu eesmärkidega seotud väljakutsetele. Esimene ja kõige olulisem eesmärk on muuta elektrienergia tootmine puhtaks. Praeguselt mudelilt, mis põhineb fossiilkütuste kasutamisel, tuleb üle minna taastuvatest energiaallikatest saadavale energiale. Prysmian Group on pühendunud energia edastamise ja jaotamise ning telekommunikatsiooni infrastruktuuride ajakohastamisele.

Prysmian Group järgib ÜRO ülemaailmset kokkulepet, mille põhimõtted ja vaim kajastuvad grupi kultuuris, väärtustes ja tavades. Keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurite väärtused on grupi olemusse sügavalt juurdunud, inspireerides selle strateegilisi prioriteete ja mõjutades igapäevast käitumist. Meie tööriistade hulka kuulub jätkusuutlikkuse poliitika, mis annab suunised kõigile grupi ettevõtetele ja tegevustele. Grupp rakendab neid suuniseid iga-aastaste eesmärkide kaudu, mis on kooskõlas kestliku arengu eesmärkidega. Need eesmärgid on sätestatud Prysmian Groupi jätkusuutlikkuse tulemuskaardil. See koosneb 16 olulisest ja keerukast tulemusnäitajast, mis on selged ja mõõdetavad ning millega võrreldakse igal aastal ettevõtte edusamme, et tagada pidev paranemine. Need tulemusnäitajad sisalduvad üks kord aastas avaldatavas jätkusuutlikkuse aruandes, mis on konsolideeritud mittefinantsteabe avalikustamine, milles käsitletakse grupi jätkusuutlikkusega seotud tegevusi. Dokument on koostatud kooskõlas GRI säästva arengu aruandlusstandarditega.

KÜLASTA GRUPI JÄTKUSUUTLIKKUSE LEHEKÜLGE.

EE Sustainability text2

 

Baltikumis

 

Prysmian Group Baltics jälgib grupi jätkusuutlikkuse tulemuskaardil põhinevat piirkondlikku jätkusuutlikkust. Baltimaade tulemuskaardi leiate altpoolt ja see näitab, et piirkonnal on mitmes valdkonnas head tulemused. 2022. aastaks valisime 16 indikaatorist 4 sihtvaldkonda, kus võimalusi otsida ja parandusi ellu viia:

  • ringlussevõetud jäätmete protsent
  • aasta jooksul taaskasutatud trumlite protsent (tonnid)
  • tööõnnetuste sageduse indeks (IF)
  • tööõnnetuste tõsiduse indeks (IG)

Parandused nendes sihtvaldkondades mõjutaksid turgu kõige rohkem. Näiteks on trumlite tagastamise protsent kõrge. Kui me aga koos oma partneritega vähendame lõhet tagastamise ja taaskasutamise vahel, ostame me vähem uusi trumleid ja vähendame erinevate ressursside kasutamist.

Jätkusuutlikkus on meie geenides, seega tegeleb Keila tehas lisaks tulemuskaardi indikaatoritele ka muude CO2 vähendavate ja kestlikkust parandavate praktikatega - tehas töötab roheenergial, poolide pakend on 30% taaskasutatud plastist, me edendame keskkonnasõbralikumaid valikuid CableAppi kaudu, me võtame tööle naissoost operaatoreid, et parandada sugudevahelist tasakaalu tehases jne. Jätkusuutlikkus tähendab meie jaoks pühendumist; seega moodustavad jätkusuutlikkuse indikaatorid ühel või teisel viisil osa kõikide töötajate tulemusnäitajatest.

Täpsema teabe saamiseks kasuta allolevaid linke või materjale või VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

EE Sustainability files

EN Sustainability video