LT Sustainability header

Tvarumas

MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAS KURTI GERESNĘ ATEITĮ

Tvarumas

LT Sustainability text1

Globali strategija

Esame įsipareigoję užtikrinti savo procesų tvarumą ir saugoti aplinką. Dirbame kartu su vietos bendruomenėmis, kad užtikrintume vietovių, kuriose vykdome veiklą, apsaugą ir garantuotume saugą darbo vietoje.

2015 m. Jungtinės Tautos nustatė darnaus vystymosi tikslus (DVT) – tai 17 tarpusavyje susijusių pasaulinių tikslų, kuriais siekiama iki 2030 m. sukurti geresnę ir tvaresnę ateitį visiems. JT nustatė įgyvendinamus visų su DVT susijusių iššūkių sprendimus. Pirmasis ir svarbiausias tikslas yra užtikrinti, kad elektros energijos gamyba būtų ekologiška, tai reiškia pereiti prie atsinaujinančių energijos šaltinių. „Prysmian Group“ prisideda prie energijos tiekimo ir paskirstymo atnaujinimų bei telekomunikacijų infrastruktūros kūrimo ir modernizavimo.

„Prysmian Group“ taip pat laikosi JT pasaulinio susitarimo, kurio principai atsispindi „Group“ kultūroje, vertybėse ir praktikoje. Aplinkosaugos, socialinės ir valdymo (ASV) vertybės yra giliai įsišaknijusios „Group“ bendrovėje, skatina strateginių prioritetų įgyvendinimą ir daro įtaką kasdieniam elgesiui. Viena iš mūsų taikomų priemonių yra tvarumo politika, kurioje pateikiamos gairės visoms „Group“ įmonėms ir operacijoms, o „Group“ šias gaires įgyvendina nustatydama su DVT suderintus metinius tikslus. Šie tikslai pateikti „Group“ tvarumo rodiklių lentelėje. Joje vaizduojama 16 aiškių ir matuojamų rodiklių, pagal kuriuos kasmet stebima bendrovės pažanga, siekiant užtikrinti nuolatinį tobulėjimą. Šie tikslai įtraukti į metinę tvarumo ataskaitą, kurioje konsoliduotai atskleidžiama nefinansinė informacija, apimanti su tvarumu susijusias „Group“ pastangas. Dokumentas parengtas pagal GRI tvarumo ataskaitų standartus.

APSILANKYKITE „GROUP“ ĮMONĖS TVARUMO TINKLALAPYJE.

LT Sustainability text2

 

Baltijos šalyse

 

„Prysmian Group Baltics“ stebi regioninį tvarumą, remdamasi „Group“ tvarumo rodikliais. Toliau pateikiama Baltijos šalių rezultatų suvestinė, kurioje matyti, kad regiono rezultatai įvairiose srityse yra geri. 2022 m. iš 16 rodiklių pasirinkome 4 pagrindines sritis, kuriose ieškome galimybių įgyvendinti patobulinimus:

  • perdirbtų atliekų procentinė dalis
  • per metus pakartotinai panaudotų statinių procentinė dalis (tonomis)
  • nelaimingų atsitikimų dažnis (IF)
  • nelaimingų atsitikimų sunkumo dažnis (IG)

Patobulinimai šiose srityse turėtų didžiausią poveikį vietos rinkoms. Pavyzdžiui, statinių grąžinimo procentas yra didelis. Tačiau jei kartu su partneriais sumažinsime atotrūkį tarp grąžinimo ir pakartotinio naudojimo, galėsime pirkti mažiau naujų statinių ir sumažinsime įvairių išteklių naudojimą.

Mums rūpi tvarumas, todėl Keilos gamykloje, be rezultatų suvestinės rodiklių, taikomi ir kiti CO2 mažinimo ir tvarumo didinimo metodai – gamykloje naudojama ekologiška energija, naudojamos ričių pakuotės iš 30 % perdirbto plastiko, skatiname ekologiškesnius pasirinkimus taikydami „CableApp“ programėlę, samdome moteris operatores ir tokiu būdu atsižvelgiame į lyčių pusiausvyra, ir t. t. Tvarumas yra mūsų įsipareigojimas, todėl tvarumo rodikliai vienaip ar kitaip yra susiję su visų darbuotojų veikla.

Daugiau informacijos rasite toliau pateiktose nuorodose ir dokumentuose arba SUSISIEKITE SU MUMIS

LT Sustainability files

EN Sustainability video