LT DoP header

DoP ieškiklis

DoP ieškiklis

LT DoP text

Čia galite rasti ir atsisiųsti visų mūsų prekių eksploatacinių savybių deklaracijas (DoP). Visos etiketės bei daugelis kabelių yra su DoP numeriu, kurį galite įvesti į paiešką ir tokiu būdu surasti jums reikiamą dokumentaciją. DoP numeris yra sudarytas iš 7 skaitmenų, pvz., 1002770. Eksploatacinių savybių deklaracijoje yra pateikiama ši informacija: Unikalus prekės identifikacijos numeris (PG straipsnio Nr.), numatoma (-os) kabelio paskirtis (-ys), gamintojo informacija, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema arba sistemos, darnusis standartas, sertifikavimo įstaigos, deklaruotos prekės degumo charakteristikos.