EE CPR header

Kaabli valikul lähtu määrustest ja kvaliteedist!

Ehitustoodete määrus (CPR)

Kaabli valikul lähtu määrustest ja kvaliteedist!

EE CPR

 

Ehitustoodete määrus on Euroopa Liidus välja antud reeglistik, mis sätestab ühtlustatud reeglid ehitustoodete turustamiseks Euroopa Liidus – et liikmesriikides kasutatavaid ehitustooteid hinnataks, klassifitseeritaks ja võetaks kasutusele (st saavad heakskiidu) ühesuguste kriteeriumide alusel. Määruse eesmärk on muu hulgas ehitustoodete tulepüsivuse ja kasutatavate ohtlikke ainete reguleerimine. Määrus kohaldub kõikidele ehitustoodetele, mis on ettenähtud püsivaks paigalduseks hoonetes ja üldehitustöödel. Kaablite osas puudutab õigusakt kõiki jõu- ja paigalduskaableid, kontrollkaableid, telekommunikatsiooni- ja andmesidekaableid. 

Oluline on arvestada, et põhilistele tooteomadustele kehtestatud nõuete ja kohaldatavate standardite alusel võib iga Euroopa Liidu liikmesriik määrata nõuetele erineva viisi ja taseme – ettevõtte Prysmian Group Baltics materjalid on koostatud Eesti, Läti või Leedu nõuete kohaselt.

 

Kaablite CPR-märgistus

 

Ehitustoodete määrus hõlmab seitset ohutusklassi A-st F-ni, kus A tähistab mittesüttivat toodet ning F toodet, mille tulele reageerimise omadusi ei määrata. Klassifikatsiooni alusel liigituvad kaablid peamiselt B-, C-, D- ja E-klassi. Lisakriteeriumid sätestavad nõuded eralduva suitsu kogusele (inglise keeles „smoke“, väärtused s1, s2, s3), põlemise käigus tekkivatele leegitsevatele tilkadele (inglise keeles „droplets“, väärtused d1, d2, d3) ning põlemisel eralduva suitsu happesusele ja elektrolüütilisele juhtivusele (inglise keeles „acidity“, väärtused a1, a2, a3), seejuures tähendab suurem väärtus halvemat tulemust. Kaablite CPR-märgistus:

D = klass │ ca = kaablid/juhtmed │ s = suits │ d = tilgad │ a = happesus ja elektrolüütiline juhtivus

Tootele kinnitatud CE-märgistus näitab, et toode vastab kõikidele kohaldatavates direktiivides esitatud nõuetele.

Õige kaabli valikul aitavad allolevad infomaterjalid ja rakendus CableApp. Prysmian Groupi kaablid vastavad määruses esitatud nõuetele, tootelehtedel on alati olemas CPR-märgistus ning CPR-toodete toimivusdeklaratsioonid leiate alati DoP leidja abil.

EE CPR CableApp

CableApp

CableApp on professionaalne hõlpsasti kasutatav tööriist, mis aitab teil valida parima kaabli tüübi, lähtudes projekti ja paigaldise tüübist. Eestis, Lätis ja Leedus vastab CableApp kaablivaliku loogika riiklikele nõuetele. 

VAATA LISA!

EE Products&Solutions DoP

DoP leidja

DoP (DoP - Declaration of Performance) leidja abil leiad kõigi meie CPR-toodete toimivusdeklaratsioonid. 

VAATA LISA!

EE CPR materials title

Kasulikud failid ja lingid

EE CPR materials