LV CPR header

Izvēlieties kvalitatīvus kabeļus atbilstoši Latvijas standartiem un prasībām!

Izvēlieties kvalitatīvus kabeļus atbilstoši Latvijas standartiem un prasībām!

LV CPR

 

Būvizstrādājumu regula ir noteikumu kopums, kas izdots Eiropas Savienībā, kas nosaka harmonizētus būvizstrādājumu produktu mārketinga noteikumus Eiropas Savienībā. Tas nodrošina dalībvalstīs izmantoto būvizstrādājumu novērtējumu, klasifikāciju un nodošanu ekspluatācijā (t.i. apstiprināšanu) atbilstoši vienotiem kritērijiem. Regulas mērķis ir noteikt izmantoto būvizstrādājumu un bīstamo vielu ugunsdrošības prasības. Regula attiecas uz visiem būvizstrādājumiem, kas paredzēti pastāvīgai uzstādīšanai ēkās, un kas tiek izmantoti vispārīgos būvdarbos. Attiecībā uz kabeļiem likumi attiecas uz visiem elektrības un instalāciju kabeļiem, vadības kabeļiem, telekomunikāciju un datu pārraides kabeļiem.

Ir svarīgi ņemt vērā, ka balstoties uz prasībām, kas izvirzītas galvenajiem izstrādājumu raksturlielumiem un piemērojamiem standartiem, katra ES dalībvalsts var noteikt atšķirīgu sistēmu un prasību līmeni - materiāli, ko ražo Prysmian Group Baltics ir izgatavoti atbilstoši Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas prasībām.

 

BIR kabeļu marķējums

 

Būvizstrādājumu regula aptver septiņas drošības klases no A līdz F, kur A ir nedegoši izstrādājumi, bet F - izstrādājumi, kuru reakcija uz uguns īpašībām nav norādīta. Balstoties uz šo klasifikāciju, kabeļi lielākoties ir iedalīti klasēs B, C, D un E. Prasībās noteiktais papildu kritērijs norāda uz dūmu emisijas daudzumu (vērtības s1, s2, s3), degšanas laikā radīto liesmojošu pilienu daudzumu (vērtības d1, d2, d3) un skābuma pakāpi, kā arī degšanas laikā radīto dūmu elektrolītisko vadītspēju (vērtības a1, a2, a3), kur augstāka vērtība norāda uz sliktāku rezultātu. BIR kabeļu marķējums:

D = klase │ ca = kabeļi/vadi │ s = dūmi │ d = pilieni │ a = skābuma pakāpe un elektrolītiskā vadītspēja

Izstrādājumam piešķirtais CE marķējums norāda, ka izstrādājums atbilst visām attiecināmo direktīvu prasībām.

Sekojoši informatīvie materiāli (BIR kabeļu vadlīnijas, kabeļu izvēles shēma) un CableApp lietotne palīdzēs jums izvēlēties pareizo kabeli. Prysmian Group ražotie kabeļi atbilst regulas prasībām, produktu lapas tiek vienmēr nodrošinātas kopā ar BIR marķējumu, un BIR izstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarācijas vienmēr ir atrodamas, izmantojot ekspluatācijas īpašību deklarāciju (DoP) meklētāju.

LV CPR CableApp

CableApp

CableApp ir profesionāls, vienkārši izmantojams darbarīks, kas palīdz izvēlēties vislabāko kabeļa tipu, vadoties no projekta un instalācijas tipa. Igaunijā, Latvijā un Lietuvā CableApp atbilst valsts prasībām kabeļu izvēles loģikai.

UZZINĀT VAIRĀK!

LV Products&Solutions DoP

DoP meklētājs

DoP (DoP - veiktspējas deklarācija) meklētājs palīdz atrast un lejupielādēt visu mūsu CPR produktu Veiktspējas deklarācijas (VD). 

UZZINĀT VAIRĀK!

LV CPR materials title

Noderīgi faili un saites