LV Drum header

Saivu

Saivu lietošanas instrukcija un atgriešanās politika

Saivu

LV Drum handling guide 0

Saivu lietošanas instrukcija

Pareizais saivu pārvadāšanas, apstrādes un pārvietošanas veids

Kabelis ir vērtīgs produkts. Kabeļu transportēšanai parasti izmanto saivas. Saivu līstes šķiet pietiekami biezas lai nesalūztu. Bet ar kabeli, kas sver vairāk kā 4 tonnas, tas ir iespējams. Ja darbības tiek veiktas pareizi, saiva pasargās kabeli no transportēšanas bojājumiem. Ja saivas ir bojāta, var tikt bojāts arī kabelis. Kaitējums varētu nebūt redzams montāžas laikā, un remonts var būt ārkārtīgi sarežģīts un dārgs. Šo instrukciju mērķis ir informēt, kā var rasties zaudējumi un kā izvairīties pareizi rīkojoties ar saivām.

Turklāt Prysmian Grupas mērķis maksimāli atkārtoti izmantot kabeļspoles un samazināt to ietekmi uz vidi. Mūsu Ilgtspējības kodekss iekļauj rādītāju „Kabeļspoļu daļa (tonnās), kas atkārtoti izmantotas gada laikā”, un mēs pastāvīgi pārskatām šo svarīgo mērķi, lai palielinātu mūsu atkārtoti izmantojamo koka kabeļspoļu apjomu, lai samazinātu transportēšanas radīto oglekļa pēdu.

EN-EE-LV-LT Drum handling guide pdf

LV Drum handling guide 1

Turiet saivu vertikāli

Vienmēr glabājiet un pārvietojiet saivu vertikālā stāvoklī. Saivas ir konstruēts darbam vertikālā stāvoklī - nav paredzēts lai to paceltu no guļus stāvokļa. Turot vertikāli, kabeļu vijumi nepārklāsies un neradīsies problēmas montāžas laikā. Turiet kabeli uz saivas līdz lietošanai.

LV Drum handling guide 2

Ritiniet tikai bultiņas virzienā

Vienmēr ritiniet saivu bultiņas virzienā. Tādā veidā kabelis būs nospriegots un turēsies uz saivas. Bet tas vēl nenozīmē ka saivu var brīvi ripināt. Kad saiva jāveļ kādu vai citu iemeslu dēļ ritiniet to bultas virzienā nepārsniedzot 5 metrus. Ja tas tiek ripināts pāri 5 m robežai, kabelis būs pārāk nospriegots un var pārraut virvi, kas tur kabeļa galu. Tas deformēs kabeli un padarīs to nederīgu lietošanai.

LV Drum handling guide 3

Paceliet saivu bez bojājumiem

Paceļot saivu, izmantojiet stieni caur saivas centru un atsaišu izkliedētāju. Ja tie nav pieejami, paceliet tik ilgi, līdz atsaites nesāks deformēt sānu vairogus. Pārliecinieties, ka kabeļa gals nav saspiests starp atsaiti un saivu. Neļaujiet saivai saskarties ar citām saivām un ir labi sabalansētas. Uzmanieties, lai saivu nolaišanas laikā tās netiktu traumētas. Gadījumā- kabeļu cilindram īslaicīgi jāatrodas gaidīšanas stāvoklī virs kravas, turiet to paceltu un nelieciet lejā.

LV Drum handling guide 4

Darbība ar autoiekrāvēju

Iekrāvēja dakšām jābūt garākām par saivas platumu, un vairogi netiks bojāti. Saivu platumam vajadzētu būt uzkrāsotiem uz dakšām, ļaujot operatoram izvēlēties pareizo saivas izmēra pozīciju. Pārvietojot saivu, nolieciet tā, lai saiva paliktu dakšā un nepieskartos zemei. Pacēlāja dakšas paceliet 15-20 cm virs zemes. Nepietiekams pacelšana var izraisīt saivas vilkšanu pa zemi un galu galā var sabojāt kabeli vai noraut no dakšas saivu. Neatbrīvojiet saivu līdz krava automašīna ir pilnībā novietota. Nespiediet saivu pret kravas automašīnu. Atstājiet pietiekamu attālumu starp saivām lai tās netiktu bojātas transportēšanas laikā.

LV Drum handling guide 5

Naglojiet piesardzīgi

Gadījumā, ja dēļi ir jāpiestiprina, jāveic naglošana uzmanīgi saivas atloka vidū. Ja etiķete vai kaut kas cits līdzīgs ir piestiprināts pie saivas ar naglām, pārliecinieties, ka tās nav skārušas kabeli.

LV Drum handling guide 6

Cieši nostipriniet saivas

Apaļās formas saiva viegli ripo. Tas ir ļoti nestabils objekts, jo tā centrālā daļa ir brīva un viss svars ir balstīts uz tā vairogiem. Lai izvairītos no saivu ripošanas, noteikti nostipriniet tās uzglabāšanas laikā. Lielas saivas jānovieto uz trīsstūrveida vai kvadrātveida ķīļiem. Ķīļi jānovieto zem vairogiem vai pilnā saivas platumā. Gadījumā ja starp lielākām tiek ievietotas mazākas saivas, katrai jānostiprina atsevišķi, lai novērstu bojājumus.

LV Drum handling guide 7

Nodrošiniet saivas transportēšanai

Lai novērstu saivu kustību, ķīļi un transportēšanas balsts ir jāizmanto un jāpiesaista priekšā un aizmugurē. Augstākas bungas jāsaista sānu virzienā pēc iespējas augstāk. Vispirms ielādētajām bungām jāatrodas pret priekšējo bortu (novērojot vērpes svaru). Ja pēdējā saiva neatbalstās pret gala bortu vai tas nav pietiekami izturīgs, saiva ir jānostiprina.

LV Drum handling guide 8

Cieši nostipriniet saivas

Bungu piestiprina pie pamatnes caur centra atveri vai pāri vairogiem ar stieplēm vai trosēm.

LV Drum handling guide 9

Izvairieties no sakraušanas

Jāizvairās no saivu sakraušanas. Ja tomēr tas nepieciešams dariet to, tāda paša izmēra saivas novietojot tieši virsū vienu otrai. Ja mazākas saivas ir sakrautas uz lielākām saivām, jānovieto balsti. tas ieteicams pat tad, ja tiek sakrautas viena izmēra saivas.

LV Drum handling guide 10

Nemetiet saivas

Saivas nedrīkst nomest no transportlīdzekļa. Saivai jābūt paceltai vai nu ar iekrāvēju vai vinču, kā minēts sadaļā “saivu pārvietošana”. Ja iepriekšminētais aprīkojums nav pieejams, vislabāk ir jāizveido apstākļi saivu izkraušanai no transportlīdzekļa.  Platforma tādā pašā augstumā kā transportlīdzeklis vai punkts reljefā garantēs, ka bojājumi nenotiks. Izkraujot, pārliecinieties ka saiva nesit vēl vienu saivu. 

LV Drum return policy

Saivu atgriešanas politika

Atgriešanas nosacījumi:

 • “Prysmian Group Baltics AS” izmaksā kompensāciju par visām K kabeļspolēm atbilstoši spēkā esošajam cenrādim.
 • Pilnas kabeļspoļu (13,6 ldm) piekabes transportēšanu no klienta centrālās noliktavas līdz Keilai apmaksā “Prysmian Group Baltics AS”.
 • “Prysmian Group Baltics AS” izsniedz klientam rēķinu par kompensāciju.
 • “Prysmian Group Baltics AS” izmaksā kompensāciju tikai par Draka ražotām kabeļspolēm.
 • Nezināma ražotāja kabeļspoļu izjaukšana maksā 100 €/gab.
 • “Prysmian Group Baltics AS” nav atbildīga par atbilstošu kompensācijas izmaksu, ja kabeļspoles netiek atgrieztas atbilstoši atgriešanas nosacījumiem.

 

 

Atgriešanas norādījumi:

 • Katra kabeļspole jāmarķē ar sūtītāja uzņēmuma nosaukumu.
 • Katrai piegādei jāpievieno pavadzīme ar šādu informāciju:
  • sūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona, kontaktpersonas tālruņa numurs un e-pasts;
  • kompensācijas saņēmējs, adrese, kontaktpersona, kontaktpersonas tālruņa numurs un e-pasts (ja tas atšķiras no sūtītāja informācijas);
  • atgriezto kabeļspoļu veids un daudzums.

 

Preču atgriešanas adrese: 

Vida Packaging Eesti OÜ
Keki tn. 7, Keila  
+372 5598 9385

 

Papildu informācija pieejama pa tālruni +372 671 2214