Kaabli valikul lähtu määrustest ja kvaliteedist (Onninen uudised)

14/06/2022 - 12:00 a.m.

Ehitustoodete määrus (CPR – Construction Products Regulation) – Euroopa Liidus välja antud reeglistik, mis sätestab ühtlustatud reeglid ehitustoodete turustamiseks Euroopa Liidus – on oluliseks lähtekohaks ehitustoodete, sealhulgas kaablite valikul. Määrus kohaldub kõikidele ehitustoodetele, mis on ettenähtud püsivaks paigalduseks hoonetes ja üldehitustöödel, ning selle üks eesmärk on ehitustoodete tulepüsivuse ja kasutatavate ohtlikke ainete reguleerimine. Kaablite osas puudutab õigusakt kõiki jõu- ja paigalduskaableid, kontrollkaableid, telekommunikatsiooni- ja andmesidekaableid.

Oluline on arvestada, et põhilistele tooteomadustele kehtestatud nõuete ja kohaldatavate standardite alusel võib iga Euroopa Liidu liikmesriik määrata nõuetele erineva viisi ja taseme – kaubamärkide Draka ja Prysmian kaableid 
tootva Prysmian Group Baltics uuendatud materjalid on koostatud nimelt koduturgude ehk Eesti, Läti või Leedu nõuete kohaselt.

Kaabli märgistus

Ehitustoodete määrus hõlmab seitset ohutusklassi A-st F-ni, kus A tähistab mittesüttivat toodet ning F toodet, mille tulele reageerimise omadusi ei määrata. Klassifikatsiooni alusel liigituvad kaablid peamiselt B-, C-, D- ja E-klassi. Lisakriteeriumid sätestavad nõuded eralduva suitsu kogusele (inglise keeles „smoke“, väärtused s1, s2, s3), põlemise käigus tekkivatele leegitsevatele tilkadele (inglise keeles „droplets“, väärtused d1, d2, d3) ning põlemisel eralduva suitsu happesusele ja elektrolüütilisele juhtivusele (inglise keeles „acidity“, väärtused a1, a2, a3), seejuures tähendab suurem väärtus halvemat tulemust. Tootele kinnitatud CE-märgistus näitab, et toode vastab kõikidele kohaldatavates direktiivides esitatud nõuetele.

Kaabli valiku abivahendid

Õige kaabli valikul aitavad erinevad infomaterjalid – Prysmian Group Baltics kodulehelt leiab lisaks tootja materjalidele ka assotsiatsiooni Europacable juhendi, kuidas ehitustoodete määruse nõudeid kontrollida kaablisildil ja toimivusdeklaratsioonil. Teadlikuma kaabli valiku edendamiseks on Prysmian Group koduturgudele toonud ka tasuta rakenduse CableApp! Kaubamärkide Draka ja Prysmian kaablite valimisel võib olla kindel, et need vastavad määruses esitatud nõuetele, tootelehtedel on alati olemas CPR-märgistus ning CPR-toodete toimivusdeklaratsioonid leiate alati DoP leidja abil.

 

Artikkel ilmus Onninen uudistes. Vaata lisa prysmiangroup.ee/cpr.