Izvēlies kabeli atbilstoši normatīvajiem aktiem un kvalitātei!

Izvēlies kabeli atbilstoši normatīvajiem aktiem un kvalitātei!

14 Jun 2022

Būvizstrādājumu regula (CPR - Construction Products Regulation) ir Eiropas Savienībā izstrādāts normatīvais akts, kas nosaka vienotus būvizstrādājumu tirdzniecības noteikumus Eiropas Savienībā, un tas ir viens no svarīgākajiem tiesību aktiem, no kura jāvadās, izvēloties būvizstrādājumus, t. sk. kabeļus. Šī regula tiek piemērota visiem būvizstrādājumiem, kas paredzēti pastāvīgai uzstādīšanai ēkās un izmantošanai vispārīgos būvdarbos. Viens no tās mērķiem ir noteikt vienotas prasības izmantoto būvizstrādājumu ugunsdrošībai un izmantotajām bīstamajām vielām. Minētais tiesību akts ir piemērojams attiecībā uz visiem jaudas un montāžas kabeļiem, vadības kabeļiem, telekomunikāciju un datu pārraides kabeļiem. 

Ir svarīgi ņemt vērā, ka katra Eiropas Savienības valsts, pamatojoties uz izstrādājumu īpašībām noteiktajām pamatprasībām un piemērojamajiem standartiem, var noteikt savas izstrādājumu raksturlielumiem piemērojamās prasības. Prysmian Group Baltics, kas ražo Draka un Prysmian preču zīmju kabeļus, atjauninātie materiāli ir sagatavoti, pamatojoties uz vietējos tirgos, t. i., Igaunijā, Latvijā vai Lietuvā spēkā esošajām prasībām.

Kabeļu marķējums

Būvizstrādājumu regula paredz septiņas drošības klases no A līdz F, kur A apzīmē nedegošus izstrādājumus, bet F – izstrādājumus, kuriem nav noteiktas ugunsreakcijas īpašības. Balstoties uz šo klasifikāciju, kabeļi lielākoties ietilpst B, C, D un E klasē. Prasībās iekļautie papildu kritēriji nosaka prasības attiecībā uz dūmu izdalīšanās daudzumu (angļu valodā “smoke”, vērtības s1, s2, s3), degšanas procesā rodošos degošu pilienu daļiņām (angļu valodā “droplets”, vērtības d1, d2, d3), tāpat uz degšanas procesā izdalīto dūmu skābuma līmeni un elektrolītisko vadītspēju (angļu valodā “acidity”, vērtības a1, a2, a3), turklāt augstāka vērtība nozīmē sliktāku rādītāju. CE marķējums uz izstrādājuma norāda, ka izstrādājums atbilst visām attiecināmo direktīvu prasībām.

Palīglīdzeklis kabeļu izvēlē

Pareizo kabeli palīdzēs izvēlēties dažādi informācijas materiāli – Prysmian Group Baltics mājaslapā papildus ražotāja materiāliem ir atrodamas arī asociācijas Europacable vadlīnijas par to, kā uz kabeļa marķējumā un ekspluatācijas īpašību deklarācijā norādīto datu pamata pārbaudīt būvizstrādājuma atbilstību regulas prasībām. Lai sekmētu lietpratīgāku kabeļu izvēli, Prysmian Group savos mājas tirgos piedāvā arī bezmaksas lietotni CableApp. Izvēloties Draka un Prysmian kabeļus, jūs varat būt droši par to, ka kabeļi atbilst visām regulas prasībām, produktu lapā vienmēr ir norādīts CPR marķējums un DoP meklētājā vienmēr ir atrodamas CPR izstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarācijas.

 

Raksts tika publicēts žurnālā Onninen uudised. Vairāk par prysmiangroup.lv/būvizstrādājumu-regula